1. Log in
  2. Favorieten (0)
  3. contact

Privacy policy

CardDreams.nl respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Belarto Nederland B.V.
Website: http://www.carddreams.nl
Inschrijfnummer KvK: 60045779
BTW-nummer: NL853744786B01

De door u aan CardDreams.nl geleverde persoonsgegevens zullen alleen intern worden gebruikt voor het verzenden van de bestelling, ter verificatie van de door CardDreams.nl te ontvangen betalingen en voor eventuele toekomstige mailingen van CardDreams.nl. CardDreams.nl stelt geen gegevens beschikbaar aan derden. U kunt te allen tijde uw gegevens inzien of wijzigen door in te loggen onder je eigen account op CardDreams.nl. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dan kunt u dit kenbaar maken door een bericht te sturen naar: info@carddreams.nl.

E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  • u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid opslag van gegevens

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen via het volgende e-mailadres: info@carddreams.nl

Gebruik van cookies

CardDreams.nl kan gebruik maken van zogenaamde cookies bij het aanbieden van haar diensten. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. CardDreams.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen ingezet om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's. Daardoor kan CardDreams.nl de inrichting van de website optimaliseren.

Wijzigingen

CardDreams.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Disclaimer

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie - zoals afgebeeld op jouw beeldscherm - voor honderd procent correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.